Zasady i Warunki

PRZEGLĄD

Ta witryna jest obsługiwana przez NIOCOCKTAILS. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do NIOCOCKTAILS. NIOCOCKTAILS oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia ona nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat w Polsce lub prawo do spożywania alkoholu w Twojej lokalnej jurysdykcji.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Twoich Usług.

WARUNKI OGÓLNE

Jak zawierana jest umowa między Tobą a nami

Musisz zarejestrować konto w NIOCOCKTTAILS. Tworząc konto, wyrażasz zgodę na (a) podanie dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o koncie, (b) utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie od czasu do czasu informacji o koncie, (c) zachowanie bezpieczeństwa hasła i akceptację wszelkiego ryzyka nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta i informacji, które nam przekazujesz, oraz (d) natychmiast nas powiadomić, jeśli odkryjesz lub podejrzewasz jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa związane z Witrynami lub Twoim kontem.

Po złożeniu zamówienia na naszym standardowym formularzu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało przyjęte.

Twoje zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu od nas Produktów. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas, którą potwierdzamy wysyłając wiadomość e-mail potwierdzającą wysłanie Produktów (potwierdzenie wysyłki). Umowa między nami zostanie zawarta dopiero po przesłaniu przez nas Potwierdzenie wysyłki.

Twój status

Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony, gwarantujesz, że:

 1. jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów; i
 2. w PL masz ukończone 18 lat;
 3. jesteś legalnym rezydentem Wielkiej Brytanii;
 4. nie byłeś wcześniej zawieszony lub usunięty z Witryn ani nie byłeś zaangażowany w żadną działalność, która mogłaby skutkować zawieszeniem;
 5. nie masz więcej niż jednego NIOCOKTAILS. konto; i
 6. masz pełną moc i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków, nie naruszając przy tym żadnej innej umowy, której jesteś stroną.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej naszej zgody.

Nagłówki użyte w tej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki.


DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tej witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


MODYFIKACJE USŁUGI I CENNIKÓW

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Kredyty sklepowe

Kredyty sklepowe mogą być wydawane przez NOCOCKTAILS. każdemu klientowi według własnego uznania. Kredyty sklepowe będą na ogół przyznawane jako wynagrodzenie za polecanie znajomych w ramach Programu poleceń, podczas akcji rabatowych dla klientów, w celach związanych z obsługą klienta lub w ramach naszego programu lojalnościowego.

Kredyty sklepowe będą automatycznie stosowane do kolejnych zamówień, a pozostała suma zostanie pobrana z zarejestrowanej powiązanej karty kredytowej.

NIOCOKTAJLE. zastrzega sobie prawo do usunięcia kredytów sklepowych zastosowanych do dowolnego konta według własnego uznania.

Kredyty sklepowe nie podlegają zwrotowi w gotówce i można je wykorzystać tylko w NIOCOKCTAILS. stronie internetowej oraz dla NIOCOCKTAILS. produkty.

Konta, które gromadzą kredyty sklepowe wynikające z nieuczciwej dystrybucji kodów polecających w witrynach ze zniżkami, zostaną dezaktywowane według uznania NIOCOCKTAILS.


Dostawa

Zbliżając się do Świąt Bożego Narodzenia, zostaliśmy poinformowani, że mogą wystąpić okresowe opóźnienia w dostawie, w wyniku czego dostawa może zająć do 5 dni roboczych po wysyłce.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zwiększania, zmniejszania, dodawania lub eliminowania opłat za wysyłkę i obsługę, ale przed dokonaniem zakupu poinformujemy Cię o obowiązujących Cię opłatach. Zasadniczo wysyłka jest obsługiwana przez firmę kurierską. Rzeczywisty czas dostawy może się różnić od podanego szacowanego czasu dostawy.

Odpowiadasz za kontrolę wszystkich Produktów otrzymanych od NIOCOCKTTAILS. za jakiekolwiek uszkodzenia lub inne problemy przy dostawie. Zawsze należy sprawdzić dostawę, aby potwierdzić, że produkty dotarły w dobrym stanie. Jeśli masz podstawy sądzić, że któryś z Produktów w Twojej dostawie nie nadaje się do spożycia, udokumentuj reklamację poprzez wykonanie zdjęć i przesłanie ich na adres info@niococktails.pl</ a>. Nie wyrzucaj przedmiotów, zanim nie zostaniemy o to poproszeni, ponieważ możemy poprosić o ich zwrot do nas na nasz koszt.

Od momentu dostawy stan i zużycie Produktów odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko.

Zdarzenia poza naszą kontrolą

W przypadku niesprzyjającej pogody lub innych zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą (zdarzenia siły wyższej), które zakłócają naszą zdolność do dostarczenia Twojego Zamówienia, postaramy się dostarczyć Twoje Zamówienie tak szybko, jak to możliwe.

Zdarzenia siły wyższej obejmują:

 1. Strajki, lokaut lub inne akcje protestacyjne;
 2. Zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny;
 3. Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, statek, samolot, transport samochodowy lub inny środek transportu publicznego lub prywatnego
 4. Niemożność korzystania z publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej; i
 5. Akty, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.
 6. Rząd wprowadził stan wyjątkowy

Nasza realizacja w ramach dowolnej Umowy zostanie uznana za zawieszoną na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie umowy na czas trwania tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy będą mogły być wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.


PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca dowolnego produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.<metacharset="utf-8">

OFERTY I KODY PROMOCYJNE

Według naszego uznania od czasu do czasu możemy oferować produkty po obniżonych cenach. Oferty te są ważne od momentu ich wprowadzenia do daty zakończenia oferty i nie można ich wykorzystać do zakupów przed wprowadzeniem oferty ani po dacie zakończenia oferty.

Cena produktu w momencie zakupu przy użyciu kodu rabatowego lub oferty specjalnej jest ceną, która ma pierwszeństwo. Nie jesteśmy w stanie zaoferować specjalnych rabatów na zakupy, które zostały już dokonane.

Ponieważ nasze oferty specjalne są uzależnione od dostępności, możemy zmienić warunki ofert specjalnych i kodów promocyjnych lub całkowicie je wycofać w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Każda oferta zawierająca kod rabatowy lub kod promocyjny dla określonego produktu jest ważna tylko dla jednego wykorzystania produktu. Na przykład kod rabatowy lub kod promocyjny na pudełko koktajli jest ważny tylko dla jednego pudełka koktajli i nie jest ważny dla każdego pudełka w zamówieniu obejmującym wiele produktów.

O ile nie określono inaczej, rabaty i promocje są dostępne tylko raz dla jednej osoby. Zniżek, promocji i kredytów nie można łączyć z innymi ofertami. Oferty dotyczą tylko koktajli NIO.

Zniżek i kuponów nie można wymienić na opłaty za dostawę i można je wymienić tylko na koszt koktajli i pudełek na koktajle.


DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani danych wejściowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi innych firm.

Wszelkie korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych ).

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom korzystania z usługi.


LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Łącza stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.</ p>

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że je rozumieją przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub te Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.


DANE OSOBOWE

Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.


BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.


ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać podczas korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym wypadku NIOCOCKTAILS., nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne , specjalnych lub wtórnych szkód wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub jakichkolwiek podobnych szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób , wynikających z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych przy użyciu usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z wszelkich błędów lub pominięć w jakimkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli powiadomiono o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.


ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić NIOCOCKTTAILS. oraz nasza spółka macierzysta, spółki zależne, stowarzyszone, partnerzy, funkcjonariusze, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, wolne od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.


ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


ROZWIĄZANIE KONTA

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli naszym wyłącznym osądem nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).


CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony, która je opracowała.


PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.


ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.


DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować do nas na adres info@niococktails.pl